2013-03-09

Solidaritet

Igår var det den internationella kvinnodagen. Så varför är den dagen viktig? Är den något att fira? Är det en dag värd att reflektera över?För mig är den internationella kvinnodagen viktig för att påminna oss kvinnor om fortsatt kamp för våra rättigheter. Du kan kalla det en kvinnokamp, klasskamp eller kamp för alla människors lika värde. För denna kampen handlar inte bara om kön som enda faktor.

Under 2012 anmäldes 28 300 fall av misshandel mot kvinnor över 18 år. Det finns två särskilt utsatta grupper; ensamstående mödrar som främst utsätts för våld av närstående samt kvinnor som blir utsatta för våld i arbetslivet. Lite mer än en fjärdedel av alla anmälningar sker av kvinnor som utsatts för våld av närstående. Undersökningar visar att allt fler kvinnor utsätts för våld av ytligt bekanta som de arbetar med. Det är lärare, kollegor och patienter som utövar våldet.

Det här är fakta.
Under 2012 anmäldes 28 300 fall av misshandel av kvinnor
Under 2012 misstänktes 6 400 människor för misshandel av kvinnor
Under 2012 var det 20 procent av anmälningarna som ledde till att en misstänkt kunde knytas till brottet
Källa

Det här är fakta.
Under 2012 anmäldes 16 700 sexualbrott
Under 2012 var 98 procent av de som misstänktes för brotten män
Under 2012 var 26 procent av brotten begångna antingen i offrets eller gärningspersonens hem

Lägg väl märke till att det är både män och kvinnor som utsatts för sexualbrott. Lägg också väl märke till att 98 procent av gärningspersonerna är män.
Källa

Så varför visar jag det här? För att utmåla män som monster? Nej. Män är inte monster. Vissa individer är monster, men aldrig på grund av sitt kön, sin sexuella läggning, sin hudfärg eller sin religion. Människor blir monster på grund trauman, strukturella problem, störda könsroller, psykiatriska störningar samt förvridna ideal och normer. Det jag vill visa är att kvinnor är utsatta pga sitt kön i en förvriden maktstruktur. En maktstruktur där mannen får ta det han vill, och ursäktas pga förenklad biologi. Mannen utmålas som slav under sina drifter, inte något jag skulle godta som man. Men mer om det på den internationella mansdagen.

Jag är feminist. Jag tror på att kvinnor och män är lika värda, vi är jämbördiga. Jag lever dock inte i ett samhälle som är uppbyggt så. Jag ser män som förfördelas tack vare att de fötts med en penis. Jag ser kvinnor som förfördelas tack vare att de fötts med en slida. Jag ser dock främst män som förfördelas. Är det någon slags prestation? Att bara födas och tillhöra en viss könstillhörighet? Är det något att premiera?

Jag är feminist för att jag vill få beröm för mina prestationer, istället för att veta om jag är "fuckable". Jag är feminist för att jag vill ha samma lön som Anton, som har likvärdig utbildning och erfarenhet som mig. Jag är feminist för att jag vill bli anställd för att mitt CV och min personlighet gör intryck, inte för att det behövs kvoteras in en anställd med bröst. Jag är feminist för att jag vill rösta och påverka politiken i mitt land.

Jag är feminist för att jag vill kunna välja att arbeta istället för att vara hemma med mina barn. Jag är feminist för att föräldrar ska kunna välja föräldraledighet utifrån önskan att vara med barnet, inte utifrån hur ekonomin ser ut. Jag är feminist för att jag vill kunna göra en abort om jag vill. Jag är feminist för att jag vill bestämma över mig själv, mitt liv och min kropp. Jag är feminist för att jag vill slippa en könsroll som gör mig och mina medmänniskor obekväma. Jag är feminist för att jag tror att män inte är monster. Jag är feminist för att jag tror att det finns en maktstruktur som gynnar män. Jag är feminist för att kvinnor som gör karriär anses som okvinnliga.

Jag skulle kunna fortsätta i evigheter. Så varför är kvinnodagen viktig för mig? Av samma skäl som mansdagen är viktig. Vi har rättigheter och behov som inte blir tillgodosedda. Kvinnor har kämpat för att få bli myndiga, få rösta i val, för fri abort, för att få preventivmedel samt att inte avskedas pga graviditet, förlossning eller giftermål. Det dröjde ända till 1965 innan våldtäkt inom äktenskapet sågs som ett brott.

Det är starkt jobbat och jag beundrar dessa kvinnor. Det finns saker kvar att kämpa för och jag tänker kämpa för min skull, för alla kvinnor och för alla mäns skull. Kvinnodagen är inte för att smutskasta eller skuldbelägga mannen som begrepp, den är för att stärka kvinnans ställning i det patriarkala systemet.


2 kommentarer:

  1. Ett vanligt påståenden i svensk media är att våldtäkter i huvudsak sker i hemmet av någon närstående. I BRÅ´s rapport "Utsatt för brott 2011" avfärdas detta."I 58% av fallen var gärningspersonen helt okänd för den utsatta.Det är vanligare att händelsen har inträffat på allmän plats(41%) än i bostaden(30%)".

    SvaraRadera
    Svar
    1. Den rapporten har jag missat, tack för tips!

      Radera